Agnieszka Holland

Agnieszka Holland

A documentary film titled „Agnieszka Holland…” is a form of film portrait, an attempt of monographic presentation of the profile and artistic work of one of the most outstanding Polish women – the directors of Agnieszka Holland.
An artist by birth, Polish by national identity and citizen of the world by choice. She lives in Europe (Brittany) and in the USA (Hollywood). Sometimes she drops in Poland where she has family: mother and sister (who is a director too – Magda Łazarkiewicz) and many friends. The film has a form of a portrait, it presents the profile and artistic work of Agnieszka Holland, is an attempt of monographic presentation.
It also presents Agnieszka Holland as a human being, a person sensitive to people’s fate. Her portrait was sketched on the basis of statements made by outstanding people connected with film: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Ed Harris, Krystyna Janda, Christopher Lambert, Magda and Piotr Łazarkiewicz, Bogusław Linda, Olgierd Łukaszewicz, Jacek Petrycki, Ryszard Bugajski, Jerzy Domaradzki, Jan A.P. Kaczmarek, Feliks Falek and Irena Holland.


Film dokumentalny pt. „Agnieszka Holland…” jest formą portretu filmowego, próbą monograficznego ujęcia sylwetki i twórczości jednej z najwybitniejszych polskich kobiet – reżyserów Agnieszki Holland.
Artystka z urodzenia, z tożsamości narodowej – Polka, z wyboru – obywatel świata. Zamieszkuje zarówno w Europie (Bretania) jak i w USA (Hollywood). Od czasu do czasu wpada do Polski, gdzie ma rodzinę: mamę i siostrę (również reżyserkę – Magdę Łazarkiewicz) oraz wielu przyjaciół. Film ma formę portretu, przedstawienia sylwetki i twórczości Agnieszki Holland, jest próbą ujęcia monograficznego. Ukazuje również Agnieszkę Holland jako człowieka, osobę wrażliwą na ludzki los. Jej portret naszkicowany został na podstawie wypowiedzi wybitnych ludzi kina, m.in.: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Eda Harrisa, Krystyny Jandy, Christophera Lamberta, Magdy i Piotra Łazarkiewiczów, Bogusława Lindy, Olgierda Łukaszewicza, Jacka Petryckiego, Ryszarda Bugajskiego, Jerzego Domaradzkiego, Jana A. P. Kaczmarka, Feliksa Falka oraz Ireny Holland.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Kamil Dąbrowski, Michał Nadolny
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus