Anatomia Startupu

Startup Anatomy

What is a start-up and when it becomes a company? Is it enough to be determined and work hard to fulfill your dreams? Or you need to have the so-called success gene. What is the recipe for successful start in the world of business? We will look for answers to these and some other questions in a documentary film showing the story of a few people whose start-ups are at different stages of development. The film will be directed towards start-upers but also towards those who face this term for the first time. The aim will be summarizing a few years' thrive of Polish start-ups but also education and entertainment.


Co to jest startup i kiedy zaczyna być firmą? Czy wystarczy być zdeterminowanym i pracowitym, by realizować marzenia? Czy też trzeba mieć tzw. gen sukcesu? Jaka jest recepta na udany start w świecie biznesu? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w filmie dokumentalnym ukazującym historie kilku osób, których startupy są na różnych etapach rozwoju. Film będzie skierowany do startupowców, ale także do tych, którzy spotykają się z tym pojęciem po raz pierwszy. Celem będzie podsumowanie kilkuletniego okresu rozkwitu polskich startupów, ale również edukacja i rozrywka.

  • Director: Aleksander Dembski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Post production: JEJQ Post Production