Bagaż Osobisty

The Personal Baggage

An experienced journalist, Andrzej Sołtysik and his burdened with life experience guests in honest conversations about what is hard and truly personal. The title baggage is opened by, among others: Piotr Zelt, Andrzej Iwan, Robert Gonera, Tomek Lipiński, Adam „Nergal” Darski. The conversations held by Andrzej Sołtysik demand courage and distance from both parties. The Central Railway Station in Warsaw serve as a scenery for the conversation in most cases.


Doświadczony dziennikarz Andrzej Sołtysik i jego doświadczeni przez życie rozmówcy w szczerych rozmowach o tym, co trudne i naprawdę osobiste. Tytułowy bagaż otwierają mi.in.: Piotr Zelt, Andrzej Iwan, Robert Gonera, Tomek Lipiński,  Adam „Nergal” Darski . Rozmowy prowadzone przez Andrzeja Sołtysika wymagają od obu stron odwagi i dystansu do siebie. Scenerią dla rozmów Andrzeja Sołtysika jest najczęściej Dworzec Centralny w Warszawie.

  • Producer: Katarzyna Białek
  • Dop: Jacek Januszyk
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: TVN fot TTV
  • Post production: JEJQ Post Production