be yourself. be shameless

be yourself. be shameless

A series of commercials for the brand apparel – Shameless.


Seria filmów reklamowych dla marki odzieżowej Shameless.

  • Director: Katka Michalak
  • Dop: Tomasz Naumiuk
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Color correction: Michał Kowalski (Rio De Post)
  • Production: Film Fiction
  • Post production: JEJQ Post Production

      Watch More