Białoruski Waltz

Belorussian Waltz

A documentary film about Aleksader Puszkin, whose insolent and funny offenses made the local police hostile and his family dismayed.


Film dokumentalny o Aleksandrze Puszkinie, którego zuchwałe i komiczne występki spowodowały wrogości miejscowej policji i wprawiły w konsternację rodzinę.

  • Director: Andrzej Fidyk
  • Dop: Adam Fręśko
  • Editor: Jan Mikołaj Mironowicz // Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Torstein Grude
  • Post production: PAY Studio