Czerwony Guzik

The Red Button

Trailers of a film titled „Czerwony guzik”.

This was the longest night of the cold war. Four minutes after midnight, on 26 September 1983, the world was on the verge of an atomic war. The fate of our planet was in the hands of one man. It was a Soviet officer – lieutenant-colonel Stanisław Pietrow. A man who has saved the world…


Zwiastuny do filmu „Czerwony Guzik”.

To była najdłuższa noc „zimnej wojny”. Cztery minuty po północy, 26 września 1983 roku, świat stanął na krawędzi wojny atomowej. Losy naszego globu znalazły się w rękach jednego człowieka. Był nim radziecki oficer – podpułkownik Stanisław Pietrow. Człowiek, który uratował świat…

  • Director: Ewa Pięta, Mirosław Grubek
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: MG Production
  • Post production: JEJQ Post Production
Watch More