Electrolux TVC

Electrolux TVC „Życie pełną parą” 

Advertising campaign of household appliances Electrolux involving Anna Starmach, known mainly from the”MasterChef” and „MasterChef Junior”. Action prepared and implemented by Fenomem, Zenith, Grape and 2BUP Consulting is based on the Internet program „Życie pełną parą”.


Electrolux TVC „Życie pełną parą

Kampania reklamowa urządzeń gospodarstwa domowego Electrolux z udziałem Anny Starmach, znanej głównie z programów „MasterChef” i „MasterChef Junior”. Akcja – przygotowana i realizowana przez firmy Fenomem, Zenith, Studio Grape i 2BUP Consulting – jest oparta na internetowym programie „Życie pełną parą”.

  • Director: Michał Rułka
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: Grape