eSky.pl

eSky.pl

TV ad of travel agency eSky.pl


„eSky.pl – polecany podróżnym” – reklama Internetowego Centrum Podróży esky.pl.

  • Director: Krzysztof Jakubowski
  • Dop: Bartosz Piotrowski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: Vitelloni
  • Post production: JEJQ Post Production