Hard Rock Weekend

Hard Rock Weekend

A talk-show. Jacek Kaczyński invites stars for controversial conversations. The guests of this show were, among others Piotr Najsztub and Janusz Panasewicz.


Talk-show. Jacek Kaczyński zaprasza gwiazdy do rozmowy na kontrowersyjne tematy. Gośćmi programu byli m.in. Piotr Najsztub i Janusz Panasewicz..

  • Director: Michał Figurski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: Polsat Play, Frontman