Helleńska polonia

Hellenic Polonia

A documentary film about Polish people living in Greece, the process of adaptation to a new, second homeland, a country of different climate, language, religion, culture and traditions and a general look at how Polish people live in modern Greece. The presentation of social Polish organizations of a religious profile (churches), nurturing (day care centers, kindergartens), educational (schools, e.g. Zygmunt Mineyka Polish School in Athens), self-help (Greek-Polish Association of Friendship and Cooperation, Independent Association of Polish Women Abroad). All of this in a context of historical and social beginnings, and the present Polish – Greek contacts.


Film dokumentalny o losach Polaków na stałe mieszkających w Grecji, proces adaptacji w nowej, drugiej ojczyźnie, kraju o innym klimacie, języku, religii, kulturze i obyczajach oraz ogólny pogląd na to, jak żyje się Polakom we współczesnej Grecji. Przedstawienie społecznych organizacji polonijnych o profilu religijnym (kościoły), wychowawczym (żłobki, przedszkola), edukacyjnym (szkoły np. Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki w Atenach), samopomocowym (Grecko – Polski Związek Przyjaźni i Współpracy, Niezależny Związek Kobiet Polskich na Emigracji). Wszystko na tle historycznych i społecznych początków, a także współczesności naszych wzajemnych polsko – greckich kontaktów..

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Michał Gruszczyński, Kamil Dąbrowski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus