Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy.

Henryk Wars. A songster of Warsaw

A documentary film about the great Polish composer Henryk Wars whose artistic work and songs were and are now well-known and performed even today. Wars was also a composer of film music for over 50 films realized in Poland (before the war) and over 60 in Hollywood (after the war) which earned him a place in music literature. The recent discovery of previously unknown pieces of classical music composed by Wars and 105th anniversary of his birth and 30th anniversary of his death have become a reason for making a documentary film which will remind about the profile and achievements of the great Polish artist.


Film dokumentalny o wielkim polskim kompozytorze Henryku Warsie, którego twórczość i piosenki były i są powszechnie znane i wykonywane po dzień dzisiejszy. Wars był również kompozytorem muzyki filmowej do ponad 50 filmów zrealizowanych w Polsce (przed wojną) i ponad 60 w Hollywood (po wojnie), co zapewniło mu trwałe miejsce w literaturze muzycznej. Niedawne odkrycie nieznanych dotychczas utworów muzyki poważnej skomponowanej przez Warsa oraz 105 rocznica urodzin i 30 rocznica śmierci stały się powodem do realizacji dokumentalnego filmu, który przypomni osobę i dokonania wielkiego polskiego artysty.

.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Kamil Dąbrowski, Jan Komasa, Zbigniew Mazur, Piotr Rejmer
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus