Jan Nowak Jeziorański – kulisy zdarzeń

Jan Nowak-Jeziorański – the secrets of events

A series of 10 documentary films in which Jan Nowak-Jeziorański, a legendary Courier from Warsaw, a long standing radio journalist and journalist spins tales about him meeting outstanding personalities.


Cykl 10 filmów dokumentalnych, w których Jan Nowak Jeziorański legendarny Kurier z Warszawy, wieloletni radiowiec i dziennikarz, snuje opowieści o swoich spotkaniach z wybitnymi osobistościami.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Kamil Dąbrowski, Krzysztof Semeniuk
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus