Michał Urbaniak. Nowojorczyk z wyboru

Michał Urbaniak. A New Yorker by choice

A documentary film about Michał Urbaniak, one of the most known Polish jazz musicians in the world, a multi-instrumentalist, a jazz violin player, and a saxophone player and also a composer, an  arranger and a CDs producer.
It is primarily a story about a man who loves music. In this story about the intricacies of the career, the artist shows unconventional, innovative approach towards music, and defines and explains the artistic credo. A hero’s story – colorful, full of interesting and sometimes funny and sometimes paradoxical facts from his life is illustrated with unique materials. The film presents spectacular achievements, worldwide successes, shows both musical styles used by the artist and also a wide range of instrumentarium (Lirycon, Vocoder, Talking Violin etc.). The whole is spiced up with stunning video clips: „Decadence”, „Why Not”, „Urbanator”, archive fragments of concerts with Polish and Black Americans musicians and also full of intriguing, energetic and diverse music. Michał Urbaniak tells his story showing the viewer around the places of his artistic achievements in New York (Harlem, Broadway, Blue Note and Village Vanguar clubs etc.). The narration is enriched by statements of world famous musicians and artists with whom Michał Urbaniek have cooperated. They are, among others:  Don Blackman, Tom Browne, Felton Crews, George Duke, Wojciech Karolak, Tomasz Stańko, Buster Williams, Lenny White.


Film dokumentalny o Michale Urbaniaku, jednym z najbardziej znanych na świecie polskich muzyków jazzowych, multiinstrumentaliście, skrzypku jazzowym i saksofoniście, a także kompozytorze, aranżerze i producencie płyt.
Jest to przede wszystkim opowieść o człowieku, który kocha muzykę. W filmowej opowieści o meandrach kariery artysta przedstawia niekonwencjonalne, nowatorskie podejście do muzyki oraz definiuje i wyjaśnia credo artystyczne. Opowieść bohatera – barwna, pełna interesujących, czasami zabawnych, a czasami paradoksalnych, faktów z życia jest ilustrowana unikatowymi materiałami. Film pokazuje spektakularne dokonania, światowe sukcesy, prezentuje zarówno muzyczne style, w których porusza się artysta, jak również bogate instrumentarium (Lirycon, Vocoder, Talking Violin itp.). Całość okraszona efektownymi videoclipami: „Decadence”, „Why Not”, „Urbanator”, archiwalnymi fragmentami koncertów z polskimi oraz czarnoskórymi amerykańskimi muzykami, a także nasycona frapującą, energetyczną, różnorodną muzyką. Michał Urbaniak opowiada swoją historię, oprowadzając widza po miejscach swoich dokonań artystycznych w Nowym Jorku (Harlem, Broadway, kluby Blue Note i Village Vanguard itd.). Narrację wzbogacają wypowiedzi światowej sławy muzyków i artystów, z którymi współpracował Michał Urbaniak. Są to m.in.: Don Blackman, Tom Browne, Felton Crews, George Duke, Wojciech Karolak, Tomasz Stańko, Buster Williams, Lenny White.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Kamil Dąbrowski, Anna Walichnowska
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus