Noc w Galerii

Night At The Gallery

„Noc w galerii” is an adventure-historical film telling the story about Polish and German relations. In this film a traditional notion of history is replaced by the main characters' adventurous heading for the selected motifs of the mutual history, who precisely know what may be interesting for teenagers. Thanks to this, we learn about Copernicus’s new passion, we „enter” into a corporate world of the Order of Teutonic Knights or we learn about unusual tastes of the great Wit Stwosz and all this based on reliable knowledge of history served in an accessible way.


„Noc w galerii” jest filmem przygodowo-historycznym, opowiadającym o historii relacji polsko-niemieckich. W filmie tradycyjne pojęcie historii zostaje przekształcone w pełne przygód podążanie głównych bohaterów za wybranymi motywami ze wspólnej historii, którzy doskonale wiedzą, co może być interesujące dla młodzieży. Dzięki temu poznajemy nową pasję Kopernika, ,,wkraczamy’’ do korporacyjnego świata zakonu krzyżackiego czy dowiadujemy się o niecodziennych upodobaniach samego wielkiego Wita Stwosza, a wszystko to w oparciu o rzetelną, acz w przestępny sposób podaną wiedzę historyczną.

  • Director: Krzysztof Jakubowski
  • Dop: Tadeusz Kieniewicz
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Production: Vitelloni
  • Post production: JEJQ Post Production