Piotr Adamczyk na rzymskiej scenie

Piotr Adamczyk on a Roman stage

A documentary film telling the story about Piotr Adamczyk’s preparations to a role in a performance titled „Emigranci” („Emigrants”) by Sławomir Mrożek, staged in a theater in Rome.


Film dokumentalny opowiadający o przygotowaniach aktora Piotra Adamczyka do roli w spektaklu pt. „Emigranci” Sławomira Mrożka, wystawionego w teatrze w Rzymie.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Dop: Kamil Dąbrowski, Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus