Polacy z Werwą

Poles with Verve poll is a big-scale initiative launched by PKN Orlen. Its aim is to showcase the true potential of our country: of the young people who have ideas, passion and perseverance needed to create things, projects and solutions that help to build modern Poland.


Polacy z werwą to nie typowy plebiscyt czy ranking popularności. To nowa jakość – projekt, który ma na celu promowanie najzdolniejszych Polaków i ich osiągnięć, dzięki którym nasz kraj staje się nowoczesny i atrakcyjny. 

  • Director: Dominika Roman
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Post production: JEJQ Post Production