Udacznicy

The ballad about the Warsaw’s mermaid

The series „Udacznicy” is a story about art people: Agnieszka Holland, Janusz Kamiński, Tomasz Stańko, Jan A.P. Kaszmarek, Yoli Czaderska-Hayek, Izabela Miko and Maksymilian Naporowski. The film uses biographies of well-known artists, informs about Polish potential, abilities, knowledge and achievements of Polish culture.


Cykl „Udacznicy” to opowieść o ludziach sztuki: Agnieszce Holland, Januszu Kamińskim, Tomaszu Stańko, Janie A.P. Kaczmarku, Yoli Czaderskiej-Hayek, Izabeli Miko i Maksymilianie Naporowskimi. Film, wykorzystując biografie znanych na całym świecie artystów, informuje o polskim potencjalne, zdolnościach, wiedzy i osiągnięciach polskiej kultury.

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus